Chăn nuôi gà


Nhằm giúp bà con có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà để đặt hiệu quả và năng suất cao, chúng tôi biên soạn chuyên mục Kỹ thuật nuôi gà. Nội dung chuyên mục này bao gồm các phần:

  • Kỹ thuật nuôi gà ác
  • Kỹ thuật nuôi gà ta
  • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
  • Một số biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm.

Những kiến thức trình bày đã được chúng tôi sưu tầm và nghiên cứu từ nhiều nguồn tài liệu quý giá, sau đó chắt lọc những kiến thức cần thiết rồi biên soạn lại với mục đích là giúp bà con có thêm kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà để đạt hiệu quả và năng suất cao.

Hy vọng chuyên mục sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho bà con nông dân.

line-divider